MC

MC

För att köra motorcykel behöver du ett A-körkort. Det finns tre olika körkortsbehörigheter för motorcyklar: A1, A2 och A. Skillnaden ligger i vilken klass av motorcykel du får köra.

MC

Friheten en varm sommardag! Att ta MC-kort hos oss är både roligt och effektivt. Det finns tre varianter av MC-körkort: A1 – lätt (du måste vara minst 16 år) A2 – mellan (du måste vara minst 18 år) A – tung (du måste vara minst 24 år, eller 20 år om du har haft behörighet A2 i minst två år)

Prislista MC